Bunyevác

A magyarországi bunyevác táncokból összeállított koreográfiánkat 2012-ben újítottuk fel, és először Pag szigetén (Horvátország) vittük színpadra.

A bunyevácok (saját nyelvükön és más délszláv szomszédaik nyelvén: Bunjevci) délszláv népcsoport a Bácskában. Magyarországon elsősorban Baja környékén, a Vajdaságban főleg Szabadka, Zombor és Bács városokban és vidékein élnek jelentősebb számban. Nyelvük a közép-délszláv térségben elterjedt štokavski nyelvváltozat i-zős alváltozata, latin betűs írással, ami a mindennapi életben ma már jelentősen háttérbe szorult a szerbiai és horvátországi irodalmi sztenderdek alapjául szolgáló e-zős és ije-zős változatokkal szemben. Hagyományosan római katolikus vallásúak. Korábbi források gyakran katolikus rácok néven különböztetik meg őket az ortodox szerbektől. Nyelvük és szokásaik alapján megállapítható, hogy Dalmáciából és Hercegovin vidékeiről települtek be a török hódoltság alatt lévő Magyarország elnéptelenedett területeire. A Magyarországon megtelepült bunyevácok kultúrája lényegesen módosult a betelepülést követő évszázadok során.

You may also like...