Az Egyesület

Az egyesület adatai

Az egyesület neve: Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület

Rövidített neve: Ruzmarin SZHKE

Az egyesület idegen nyelvű (szerb) elnevezése: Srpsko Kulturno Umetničko Društvo Ruzmarin

Rövidített idegen nyelvű (szerb) elnevezése: SKUD Ruzmarin

Székhelye: Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár; 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

Az elnökség tagjai: Kuha Zulejka (elnök), Kosznovszki Zorica (alelnök), Horváth Péter (alelnök)

Művészeti vezetők: Horváthné Vaizer Enikő (felnőtt tánccsoport), Kosznovszki Zorica (gyerek tánccsoport)

Az egyesület célja: A szerb folklór hagyományok megismerése, megszerettetése, ápolása, továbbörökítése, különös tekintettel a Budakalász-Pomáz-Csobánka-Szentendre környéki szerb kultúra ápolására. Az anyaországi szerb népzenei és néptánc kultúra megismerése, ápolása, széleskörű terjesztése. Regionális, országos, nemzetközi kulturális kapcsolatok építése. Hagyományőrzés, a régió délszláv táncainak, zenéinek, és viseleti örökségének gyűjtése, bemutatása. Az egyesület minden tevékenysége a kulturális értékek megőrzésének jegyében történik, célja ezen értékek megszerettetése, átadása a fiatalabb generációk számára is.

Az egyesület tevékenysége: Elsősorban szerb, másodsorban a valamikori Jugoszlávia mai utódállamaiban élő népek táncainak, dalainak, zenéinek betanulása és előadása. Egyéb népi és modern táncok betanulása és előadása. Magyarországi és nemzetközi szemináriumokon, fellépéseken, találkozókon, fesztiválokon és egyéb rendezvényeken való részvétel, továbbá hasonló rendezvények szervezése. Táncházak és egyéb kulturális programok szervezése: pl. népművészeti kiállítás, tánctábor, egyéb ismeretterjesztő és szórakoztató programok, tanulmányutak. Programjait népszerűsítő, valamint a szerb kulturális értékeket bemutató kiadványok (pl. szórólapok, ismeretterjesztő füzetek, albumok) kiadása. Népviseletek gyűjtése, készítése, beszerzése. Tánctanítás.